Aktualijos

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

1991 metais šią dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.
Sausio įvykiu metu buvo apginta bei išsaugota 1990 m. kovo 11 d. paskelbta Lietuvos Respublikos nepriklausomybė.
Gimnazijos bendruomenė tą dieną uždegė žvakutes, nešiojo neužmirštuoles, kaip žuvusių už nepriklausomybę simbolį, žiūrėjo filmą apie tų metų įvykius.  

 

Kalėdinis renginys

    Šių metų gruodžio 21 d. Avižienių gimnazijoje vyko adventinis dvyliktokų renginys “Šventos baltos Kalėdos”, kuriame dalyvavo 0c – 4c, IVgc klasių mokiniai. Ritos Užienės dramos studijos “Nenuoramos” dalyviai parodė pasakos “Mergaitė su degtukais” inscenizaciją. 1 -4 klasių choras “Vyturėlis”, vadovaujamas Nidos Pileckienės, atliko giesmes ir daineles. Susimąstyti apie advento laikotarpio svarbą, Šv. Kalėdų prasmę visus pakvietė kunigas Mykolas Sotničenka.  

Puokštės
Kaip ir kiekvienais metais Kalėdų proga, mokyklą puošiame  vainikais, eglutėmis, puokštėmis.
 Siuvame, gaminame, kuriame Kalėdinius papuošimus.
Štai keletas iš jų:  

Netradicinė pamoka „Kalėdų belaukiant“

    Adventas – tai prieškalėdinis susikaupimo metas. Prasmingas šventės laukimas kartais svarbiau negu pati šventė. Gruodžio 16 d. 4a klasėje vyko netradicinė pamoka „Kalėdų belaukiant“. Per pamoką aptarėme advento papročius ir tradicijas, žiūrėjome filmuotą medžiagą apie advento laikotarpį, Kūčias, Kalėdas. Vaikai žaidė lietuvių liaudies žaidimus, dainavo advento dainas, prisiminė senuosius orų spėjimus, burtus. Susėdę prie bendro vaišių stalo vaikai sakė vieni kitiems gražius žodžius, dovanojo baltus gerumo angelus. Visi sutarėme, kad šventės bus tiek prasmingos, kiek mes žinosime apie senąsias lietuvių tradicijas ir jas puoselėsime.   

Kalėdų eglutės įžiebimo šventė

Gruodžio 14 d. gimnazijoje vyko Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. Šventė prasidėjo 1- 4 klasių mokinių giesme „Džiaugsmingų Šv. Kalėdų“. Sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorė V. Orševska. Ji visiems palinkėjo rimties, susikaupimo laukiant artėjančių šv. Kalėdų.
Vėliau kartu skaičiavome ir eglutė įsižiebė. Visi susirinkusieji  linksminosi, šoko, dainavo ir  džiaugėsi galimybe pabendrauti, pabūti kartu.  

Projektas „Šekspyras gyvas“

Šv. Mikalojus – lietuviškojo Kalėdų senelio pradininkas

Tikroji Kalėdų senelio istorija prasidėjo nuo šv. Mikalojaus, todėl gruodžio 6 diena visame pasaulyje minima kaip šv. Mikalojaus diena. Šiais metais šv. Mikalojus aplankė ir pradinių klasių mokinius, kurie pasidžiaugė, kad belaukdami šv. Kalėdų išmoko deklamuoti eilėraštukus, dainuoti daineles, šokti šokius. Š. Mikalojus buvo dosnus ir apdovanojo mokinius dovanėlėmis. 

    „Draugauju Dalinuosi Padedu“

 Įsibėgėja socialinis projektas „Draugauju, dalinuosi , padedu“. Tai mūsų gimnazijos ir Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos – daugiafunkcinio centro bendras darbas. Pirmasis susitikimas vyko spalio 28 dieną mūsų mokykloje. Svečiai pristatė meninio projekto „Lietuvos bažnyčios“ parodą, o mūsų mokytojai – Ježi Borovik ir Nijolė Motiejūnienė – pravedė netradicinę chemijos-biologijos pamoką. 

 Artėjant kalėdinėms šventėms visada prisimename draugus, todėl gruodžio 6 , šv. Mikolajaus dieną, mūsų gimnazijos I gc klasės mokiniai ir klasės auklėtoja Jūratė Zacharevičienė aplankė „Vilties“ daugiafunkcinio centro auklėtinius. Centre vyko dailinės raiškos užsiėmimas „Pasitikime šv. Kalėdas kartu“. Visi drauge gaminome naujametinius žaislus, puošėme edukacines erdves, bendravome, džiaugėmės susitikimu. 

Kelionė į Vievio geologijos muziejų.

 Muziejuje gidas mums papasakojo apie uolienų gavybą ir naudojimą Lietuvoje. Parodė giliausiame gylyje iškastas Lietuvoje uolienas. Muziejaus kieme matėme ledyno atneštus riedulius.  

Netradicinė fizikos pamoka ,, Mokykla 2016“

Lapkričio 25 diena Iga, IIIga ir IVga klasės mokiniai kartų su fizikos mokytoja Jania Rainskaja pakeitė mokyklos suolą į netradicinė fizikos pamoką, apsilankė parodoje ,, Mokykla-2016“ ( Litexpo rūmuose). Parodoje buvo demonstruojami naujausios mokymosi priemonės ir technologijos. Mokiniai sėkmingai dalyvavo loterijoje. Mokiniai turėjo galimybę aplankyti nauja CERN(didžiausios pasaulyje dalelių fizikos laboratorijos) ekspozicija. Galėjo išbandyti protonų greitinimą ir ekrane matyti, kaip nuo protonams suteiktos energijos priklauso jų susidūrimo pasekmės.  

Koncertas  Avižienių gimnazijoje

Lapkričio 25 d. Avižienių gimnazijoje vyko koncertas skirtas V. Šekspyro 400-osioms mirties metinėms paminėti. Koncerto metu skambėjo ištraukos iš V. Šekspyro tragedijos „Romeo ir Džiuljeta“  anglų ir lietuvių kalbomis. Mokiniai deklamavo sonetus rusų, lenkų ir anglų kalbomis. Svečiai iš Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos liko sužavėti dainomis, kurias atliko IIIga klasės mokiniai.   

Tolerancijos savaitė 

Lapkričio 14 – 18 dienomis Avižienių gimnazijoje buvo minima Tolerancijos savaitė. Kaip ir kasmet mokykla atsiliepė į Tarptautinės komisijos narių ir sovietinio okupacijų režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietimą ir  dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „ Tolerancijos paukštis“. Mokiniai kartu su savo auklėtojomis gamino paukščius ant kurių rašė žodžius ar mintis susijusias su tolerancija. Lapkričio 16 d.  –  Tarptautinę tolerancijos dieną iš tų paukščių buvo sudėtas didėlis „Tolerancijos paukštis“. Vyresnių klasių mokiniai darė plakatus, kur dalinosi savo mintimis apie pakantumą, pagarbą ir  kito priėmimą. Projekto „Nebūk abejingas“ dalyvės susitiko su pradinių klasių mokiniais ir pavedė užsiėmimus apie toleranciją, žodžio galią, pagarbą kitaip mąstančiam, aptartos įvairios situacijos.  

Jungtinis gyvybės mokslų centras (JGMC)

Spalio 21 d. Avižienių gimnazijos IIIgac klasių mokiniai su mokytojais N.Motiejūniene ir J.Borovik apsilankė Jungtiniame gyvybės mokslų centre (JGMC), kurio pagrindinis tikslas – sukurti šiuolaikinę mokslinių tyrimų erdvę biotechnologijų ir molekulinės medicinos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros reikmėms. Čia įsikūrė VU Biochemijos ir Biotechnologijos institutai, Gamtos mokslų fakulteto biologinės katedros. Mokiniai aplankė zoologijos muziejų, genetikos, biochemijos ir mikrobiologijos laboratorijas ir susipažino su VU gamtos mokslų studijų programomis. Turėjo galimybę stebėti studentų darbą paskaitų metu.  

Susitikimas su Pauliumi Juodišiumi

Lapkričio 14 d. gimnazijos aktų salėje pradinių klasių mokiniai susitiko su rašytoju, dailininku ir vaikiškų knygų iliustratoriumi Pauliumi Juodišiumi. Vaikai sulaukė įvairių patarimų, kaip parašyti savo pasaką. Susitikimo metu, apjungus keletą meno rūšių į vieną visumą, buvo kuriama pasaka. Vaikai sugalvojo, kaip turi atrodyti pagrindiniai pasakos veikėjai, papasakojo trumpą jų gyvenimo istoriją. Pagaminomuzikinius instrumentus, sukūrė dvi daineles.  

Visų Šventųjų diena ir Vėlinės „Mano Maldelė“
Spalio 19d. su 2-4 klasių mokiniais aptarėme Visų Šventųjų dieną, kuri yra minima lapkričio 1d. ir Vėlines lapkričio 2d. Mokiniai piešė, kaip įsivaizduoją Vėlinių dieną ir kūrė maldeles už mirusiuosius. Už mirusiuosius meldžiamės „Amžiną atilsį…“, o tyla, apgaubusi kapų kryžius, įamžintomis raidėmis prabyla, kad čia yra visa istorija – gyvenimo skrydis ir nutilus daina.  

Išvyka į Jono Žemaičio Karo akademiją

Vykdant programą ,,Karjeros ugdymas’’ spalio 13 d. II III ir IV ga klasių mokiniai dalyvavo Jono Žemaičio Karo akademijos atvirų durų dienoje. Moksleiviai susipažino su stojimo į akademiją sąlygomis, pamatė Lietuvos kariuomenės ginkluotę, dalyvavo žinių konkurse apie kariuomenę, stebėjo karinio orkestro defilė ir ragavo kareiviškos košės. 

Ekskursija į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Spalio 7 d. 1c klasės mokiniams buvo surengta ekskursija po Vilniaus apygardos administracinio teismo pastatą. Pirmokai sužinojo, kokia tai institucija yra teismas. Mokiniai lankėsi teisėjų kabinetuose, laikino sulaikymo kamerose. Jiems rūpėjo pasimatuoti ir teisėjo mantiją bei ženkliuką.  

Gimnazijos svečias –  Lietuvos muitinės kinologas 

Siekiant, kad jau pradinėje mokykloje mokiniai planuotų savo profesinę ateitį , kad įgytų žinių, kaip apsisaugoti nuo nelaimingų atsitikimų, spalio 5 dieną pradinių klasių mokiniai sulaukė ypatingų svečių. Gimnazijoje apsilankė Lietuvos muitinės kinologas Artūras Zaleckas. Mokiniai sužinojo, kaip reikia elgtis su nepažįstamais gyvūnais, diskutavo įvairiomis aktualiomis temomis apie savo augintinius. Renginio pabaigoje kinologas supažindino su  vokiečių aviganiu, kurio vardas Geras. Mokiniai atsidėkodami įteikė kinologui Artūrui savo piešinėlius , o Geras gavo įvairių žaisliukų.  

 

Rudens gėrybių paroda „Derliaus kraitė“

Rugsėjo 29 d. gimnazijoje vyko  turtinga ir išradinga rudens gėrybių paroda „Derliaus kraitė“. Linksmus, originalius daug kruopštumo ir ištvermės reikalaujančius eksponatus paruošė pradinių klasių mokiniai, padedami mokytojų bei tėvelių. Rudeninės kompozicijos buvo sukurtos iš daržovių, vaisių, gėlių ar kitos gamtinės medžiagos.
Kviečiame pasigėrėti bendra kompozicija!  

Europos kalbų diena

 Europoje, o gal ir už jos ribų, rugsėjo 26 dieną yra minima Europos kalbų diena.  Ši  diena kiekvienais metais tradiciškai švenčiama ir mūsų gimnazijoje. Rugsėjo  19-26 d. vyko plakatų konkursas „Europos šalių simboliai ir suvenyrai“. Dalyvavo 7-10 klasių mokiniai. Aktyviausi mokiniai vyko į  renginį Mokytojų namuose „Kalbų dirbtuvės“. II g-IIIg klasių mokinai buvo pakviesti dalyvauti  Protų kovose  „ Europos kalbų labirintas` 16“, kurios vyko muzikiniame klube  „Legendos“ (Kalvarijų g. 85. )  Mūsų gimnazijos komanda  „ Esperanto“ ,  kurią sudarė Tadas Jurelevičius, Čiūras Džiugas, Renaldas Šimkus, Monika Pavlovska ,  Monika Rinevič, šiame renginyje dalyvavo pirmą kartą. Ačiū visiems aktyviai dalyvavusiems renginiuose ir tikimės, kad žinios ir įgūdžiai , įgyti įvairių edukacinių veiklų metu, pravers gyvenime.  

 

Rugsėjo 1-oji Avižienių gimnazijoje

Dar vienas rugsėjis į gimnazijos klases sukvietė gausų moksleivių būrį. Visus susirinkusiuosius sveikino, drąsiai į mokslo žinių kalną kopti raginio gimnazijos direktorė Valerija Orševska, sėkmingų mokslo metų linkėjo seniūnas M. Bortkevič, visus palaimino Kalvarijų parapijos kunigas.Linksmai šurmuliuojantys, vasaros įspūdžiais besidalinantys vaikai sugūžėjo į klases, pasiruošę mokytis, augti, tobulėti. Sėkmės visiems! 

 

 


| Administrator | Komentarai įrašui Aktualijos yra išjungti